Ray Neutralizer


Bij energetische verstoringen door straling

Ray Neutralizer is een product dat de werking van de stralen neutraliseert op het gebied dat zij de gezondheid zouden kunnen schade toebrengen. De stralen behouden dus hun normale werking waarvoor ze bedoeld zijn, maar gaan hun verstorende kracht op het niveau van de lichaamscellen verliezen. In een straal van ongeveer 15 meter rond een flesje van 100 ml worden alle tot nu gekende negatieve bijwerkingen voor de mens, uit de inkomende straling geneutraliseerd. Door observatie en intensief zoekwerk is de samensteller van het product erin geslaagd om een product op de markt te brengen dat de stralen niet afbreekt maar hun werking voor de menselijke cel gedeeltelijk neutraliseert, zodat de negatieve invloed van de verschillende stralen binnen aanvaardbare perken gehouden worden.

Het leven van iedere cel wordt door bio-elektrische processen bepaald. Zonder de uitwisseling van positief en negatief geladen ionen was er geen stofwisseling, geen informatie-uitwisseling in de cellengemeenschap, geen celdeling. Worden de elektromagnetische trillingen in de cel gestoord, dan wordt het leven van de cel bedreigd. Storende straling kan de cel vernietigen. Dit is tenslotte het principe bij bestraling van kankergezwellen. Dat betekent dat er biologisch waardevolle, onvervangbare straling bestaat, maar ook dat er voor het lichaam gevaarlijke straling bestaat. We staan voortdurend bloot aan een bombardement van verschillende soorten stralingen. Uit de ruimte worden we getroffen door kosmische straling, waaronder Schumann-stralen, ultraviolette straling, licht, laagfrequente straling en de voor het leven noodzakelijke infrarode straling en de natuurlijke radioactiviteit. Daarbij komen nog soortgelijke stralingen uit de aarde.

Bij deze natuurlijke stralingssoorten voegen zich nog de kunstmatige stralingen uit kernfysica, uit röntgenapparaten, uit hoogtezonnen, de verschillende soorten verwarming, uit radar, televisie, radio, telefoon, microgolfoven, echografie, computer en alle randapparatuur, hallogeenlampen, spaarlampen, elektrische verkeersmiddelen en zeker niet te vergeten gsm, gsm-masten enz.
Uit iedere kunstmatige lichtbron treffen ons stralingen. Er komt zelfs straling uit iedere kabel waar stroom doorloopt en die niet extra beschermd is.
Als we dan nog bedenken dat we niet alleen maar op de elektrische maar ook op de magnetische energie moeten letten , dat niet alleen het hoorbare geluid ons organisme belast, maar dat ook het ultra- en het infrageluid in staat zijn op ons lichaam in te werken, dan kan men zich nauwelijks een voorstelling maken van de chaos van invloeden die voortdurend op ons organisme inwerken en die steeds weer gefiltreerd en gecompenseerd moeten worden.
Het belangrijkste criterium dat we hierin moeten beschouwen is niet het soort straling waar we aan blootgesteld worden maar vooral de duur en de intensiteit van de straling.

Omdat straling niet zichtbaar is, omdat bij metingen de frequenties vaak zo laag zijn, worden in allerlei onderzoeken en testen vaak beweerd dat de verschillende stralingen volkomen onschadelijk zijn. Er wordt echter zelden of nooit rekening gehouden met het feit dat wij continu blootgesteld worden, zij het vaak in kleine hoeveelheden, aan een grote verscheidenheid aan straling. Het is de cumulatie van deze verschillende stralingen die uiteindelijk gaat zorgen voor uitputting van ons systeem. Door de continue verdediging en aanpassing van ons lichaam aan deze verschillen stralenfrequenties, raakt uiteindelijk het lichaam uitgeput. Vooral het immuunsysteem moet hierin zoveel energie steken dat dit in de problemen komt. Dit kan resulteren in een zeer brede waaier van uiteenlopende klachten.Vorm: 
Tinctuur


Samenstelling
Energetische middelen o.a.:

  • Electricitas
  • Eleutherococcus
  • Magnetis Polis Articus
  • Magnetis Polis Australis

Corrigens ad 100%


Indicatie
Eliminineert of voorkomt nadelige fysische en energetische gevolgen van geopatische belasting, elektromagnetische straling, elektrosmog.

Gebruik
250 ml Ray neutralizer op de inkomende elektriciteitsmeter
100 ml Ray neutralizer op de inkomende gas- en watermeter

Advies op maat: Als u een plattegrond van uw thuis situatie aan ons opstuurt geven wij u een advies dat helemaal op uw huis en omgeving afgestemd is. Er zijn geen kosten voor het testen!

Dit volstaat in een gewone eengezinswoning.
Extra beveiliging tegen computer, microgolfoven, kortom alle elektrische apparatuur, is mogelijk door er een flesje van 50 ml naast te plaatsen.

Het product kan zo gedurende 4 jaar gebruikt worden mits men het flesje, elke 3 maanden, regelmatig spoelt onder koud stromend water en grondig schudt in verticale richting.